عصيان مطلق
 

                  

 


٥ آبان ۱۳۸٤

عروج

... حلقومم را سخت فشرد، آنچنان که احساس مرگ کردم و رها کرد و گفت :

-- بخوان !!

                                                                       

                                                              * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com