عصيان مطلق
 

                  

 


۱٤ شهریور ۱۳۸٤

 

من مست می عشقم

                               بیدار نخواهم شد .....

        

                   * یا حق *                   

       

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com