عصيان مطلق
 

                  

 


۱ شهریور ۱۳۸٤

يا رب

بگذار تا حيرتم را مثل موج، رها ببينم که يا رب؛

در ميان اين همهمه های وحشتناک و بی نشان از درستی،ديگر ندای چلچله ی فريادم را،حتی سايه هميشه همراهم،نمی شنود.........

                                                                        *يا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com