عصيان مطلق
 

                  

 


٩ فروردین ۱۳۸٤

سر خط

بر خلاف ظاهرش که هر چه می گذرد، دوباره بر ما خواهد گذشت، اما آنچه دیرها می شود همین لحظه هاست که در هر نوا و ندایی که بخوانیمش، به روشنی می گویند دیگر فرصتی را تکرار نمی کنند برای برگرفتن نکته ای یا که حتی تجربه ای .

روز تولد و مرگ را معنایی جز تغییر، فرق نیست و آفرینش هر منی، مرگ دیروز را رقم می زند و هلهله ی این ترنم در طراوت و حلاوت بهاران نوآمده ای است که زنگار ها ز آینه ها می زداید و رخی جانبخش و روح افزا به دیدگان این قلعه های پابرجا می نهد .

پس گذران فاصله ها را در همین دیروز و دم حال بجوییم و بخواهیم که بدانیم نیت چشمان را به زلالیت بالا دوخته ایم یا باز هم در گرداب نادانسته ها، خفته رو به هیچ، در پیش مانده ایم ؛

به دادرس درون روان شده، حقوق بهترین ها را برای خویش از گردونه آسیاب دهر بستانیم تا در یوم و لحظه ی تحویلی،بر گذشتنشان به باطل شرمسار نباشیم .

 

                 « طلوع برخواستن ها، رو به رایحه و الوان نویدبخش

                نشانه های اعجاز پروردگار، بر همه مریدانش، شاد باش. »

 

                                                یا حق 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com