عصيان مطلق
 

                  

 


٢٢ اسفند ۱۳۸۳

 

          دیر گاهی است در این تنهایی

                                            رنگ خاموشی در طرح لب است .

 

                                                                                    

                                                                                استاد بزرگوار"سهراب سپهری"

                                                                                               یا حق

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com