عصيان مطلق
 

                  

 


۱۱ مهر ۱۳۸۳

ماذا اقول لآذنی.....

                                   « ماذا اقول لآذنی    ان سألت فمن عنکی »

                                         

 

اکذب؛

           اقولُ اکرهُکی

                               او

                                    اترکُ دموعی، تفضحنی

 فهی لا تلا احببتکی؛

                                من دون اذنی                   

                                                     من دون اذنی

 اقنعتنی؛

                           ان لذت حُبکی

                                                شهوة، لا امتناحیة

                                                                            اقنعتنی

         بل احمقی انا؛

                               اقمضت عینیٌا

                                                    و تضوقتُ سمومکی

 

 

                                       « ماذا اقول لآذنی    ان سألت فمن عنکی »

 

                           فهی لا تلا احببتکی؛

                                     من دون اذنی

                                                           من دون اذنی

                          بل احمقی انا؛

                             اقمضت عینیٌا

                                                  و تضوقتُ سمومکی

 

 

                                     « ماذا اقول لآذنی   ان سألت فمن عنکی »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

                                                         به گوش هایم چه بگویم

                                              « اگر سراغ تو را از من خواهان شدند »

 

 

 دروغ خواهد بود؛

                          اگر بگویم از تو متنفرم

                                                          یا

                                                              اشک هایم را رها کنم، مرا رسوا کنند

در حالی که آنها تو را دوست داشتند؛

                                                      بدون رخصت من

                                                                                بدون رخصت من

مرا قانع کردی؛

                       که گوارایی دوست داشتن تو

                                                                   میلی است که هیچ باز ایستادنی ندارد

چه اندازه نادان بودم من؛

                                     دیدگانم را بستم

                                                                و هوای مسموم تو را چشیدم

 

                                                     

                                                       به گوش هایم چه بگویم

                                              « اگر سراغ تو را از من خواهان شدند »             

 

 

درحالی که آنها تو را دوست داشتند؛

                                                      بدون رخصت من

                                                                               بدون رخصت من

چه اندازه نادان بودم من؛

                                     دیدگانم را بستم

                                                              و هوای مسموم تو را چشیدم

 

 

                                                   به گوش هایم چه بگویم

                                            « اگر سراغ تو را از من خواهان شدند »

                

                ---------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             شاعر : یوری مرقدی

                                                                                                             ترجمه:  ghalandar

                                            

                                                               "  یا حق  "                          

                                

                                   

 

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com