عصيان مطلق
 

                  

 


۱٦ دی ۱۳٩۳

دعوت

این صدا راوی بی صدایی است

دعوتم کن به شوری دوباره

دعوتم کن به صبحی که خورشید

همصدایی کند با ستاره

عشق باور ندارد جان خسته ام را

راه باور ندارد پای بسته ام را ...

 

 شعر از محمدعلی بهمنی

                                                      * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com