عصيان مطلق
 

                  

 


۳۱ امرداد ۱۳٩٢

 

وه !

چه پرواز ناتمامی 

                     در سرم

                               بال می زند !

 

"ابراهیم منصفی"

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com