عصيان مطلق
 

                  

 


٢٦ بهمن ۱۳٩۱

زمان

من و تو بارها زمان را

در کافه ها و خیابان ها فراموش کرده بودیم

و حالا زمان داشت

از ما انتقام می گرفت ...

                                              "گروس عبدالملکیان"

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com