عصيان مطلق
 

                  

 


۸ دی ۱۳٩۱

مه

 

چه رویای شیرینی میان نگاه شبنم و خاطر سبزه زار،به حقیقت جاری می شود در خنکای مه آلود امروز ...

 

                                                                * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com