عصيان مطلق
 

                  

 


۱٥ فروردین ۱۳٩۱

صباح النور ...

          

 

من بیقرار را با صبا عهدیست ؛همین نجواهای سپیده دمی ،شاهد کامجویی ها بوده اند...    می شنوی دعوتش را ...

 

                                                                        * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com