عصيان مطلق
 

                  

 


۱٦ اسفند ۱۳٩٠

تلخک ....

                            

 

وقتی قصد پرش از مانعی را در روند شعوری،جهان بینی و خودسازی داشته باشی و از سمتی اساسا زین رو برعکس نشسته باشی، تنها باید انتظار یک تصادف نابود کننده با خود مانع رو بکشی ...

 

                                                  * یا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com