عصيان مطلق
 

                  

 


٧ آذر ۱۳٩٠

 

"با من حرف بزن"هایم چه داغ می لغزند بر چهره تب دار عطف ها،سپیدهای مهجورم ...

 

                                                                    * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com