عصيان مطلق
 

                  

 


٢۱ آبان ۱۳٩٠

 

تنهاتر از سکوتم ....

                 روشن تر از ستاره ....

 

                                               * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com