عصيان مطلق
 

                  

 


۱۳ آبان ۱۳٩٠

 

دیده ام گاهی در تب ،ماه می آید پایین ،

می رسد دست به سقف ملکوت .

دیده ام، سهره بهتر می خواند .

گاه زخمی که به پا داشته ام

زیر و بم های زمین را به من آموخته است .

گاه در بستر بیماری من ،حجم گل چند برابر شده است .

و فزون تر شده است ،قطر نارنج ، شعاع فانوس ...

 

  صدای پای آب - سهراب سپهری

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com