عصيان مطلق
 

                  

 


٢٧ مهر ۱۳٩٠

فانوس

خویشتن در درون گم کرده ایم ،فانوس به کجا می بریم ؟!

 

                                                                   * یا حق *

 


قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com