عصيان مطلق
 

                  

 


۱ مهر ۱۳٩٠

ماه مدرسه

تصنیف آغازین مهر و سحر سیاهی چشمان را تو بر تخته مکتب بنگار که چه خوش استاد کیمیاگری ....

                                                                               * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com