عصيان مطلق
 

                  

 


٢٧ شهریور ۱۳٩٠

 

این تنگی نفس را سرانجامی جز رقص لبانت نیست ...

                                                                       * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com