عصيان مطلق
 

                  

 


٢۳ خرداد ۱۳۸۸

 

شنبه روز بدی بود

                           روز بی حوصلگی .......

                                             * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۱٠ خرداد ۱۳۸۸

پازل

تکه ها را به شوق لمس نور، به هم می تابیدم، غافل از آنکه پازل، هماره به سیاهی سنگین یک طرح محکوم است .

                                                    * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۳ خرداد ۱۳۸۸

 

مسجد جامع ،همه ی خرمشهر بود ......

                                              * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com