عصيان مطلق
 

                  

 


٢٤ شهریور ۱۳۸٧

نور.....

فانوس یار سحر است و غمخوار دیدگانی که روشنی را در سخاوتش به هنگام طی طریق ظلمانی شب می یابند،شما چطور....؟؟؟

                                   *یا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۱٧ شهریور ۱۳۸٧

شاید ....

نفس ها از انبوه نقاب های خاکستری،به عرش مرگ نزدیک شده اند.....

دستی شاید برای خط کشیدن....نفسی مسیحایی،برای لحظه های انتظار .....باید......باید.......

                                    * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٦ شهریور ۱۳۸٧

 

گر به همه عمر خویش،با تو برآرم دمی

                              حاصل عمر آن دم است،باقی ایام رفت

                                              * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com