عصيان مطلق
 

                  

 


٢٠ آذر ۱۳۸٥

من،تو،ما

اینجا "ایران" است ....

جایی که برای آبادانی وطن،باید شاهد ویرانی خانه ات باشی و اگر عزم بر ساختن خانه ات کردی باید در تخریب وطن نقشی ایفا کنی ..............

                                                                     * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٦ آذر ۱۳۸٥

طلوع

در الماسه های انباشته ی برف روی ساقه ها،زورق یک لبخند به جریان بود؛ سرخی نور به تو وعده می داد و تو را رسول خدایش می نامید؛ برتاب و برخیز ....

                                                                                      * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com