عصيان مطلق
 

                  

 


۳۱ امرداد ۱۳۸٥

 

گر شمع را شوق

              یافتن سپیده دم نیامد

 بر تنهایی ام به متن شب

                                 چه سرانجام ....

                       

                                      * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۱۳ امرداد ۱۳۸٥

در تماشاخانه دنيا

صحنه های تیره تاریخ را، هر بار ،

دیدگانم درنوردیده ست ؛

                             با بغضی گران در اشک غلتیده ست .

گرچه می خوانم: مسیحا را کسی با میخ، روی دیوار

                                                                    کوبیده ست!

گرچه از دژخیم او بی رحم تر هم، دیده ناباورم دیده ست؛

گرچه صدها، صدهزاران آدمی را

                                    کوره های شوم انسان سوز، بلعیده ست؛

باز ،

حتی کشتن یک مرغ، با دست بشر ،

                                             در باورم آسان نگنجیده ست !

کشتن انسان به تیر و تیغ انسانی دگر ؟

                                              آه ،این نه آسان است !

                                                       

                                                         از شاعر گرانقدر "فریدون مشیری"

 

-- به زنده یاد آنانی که عزت،شرف و سربلندی را در وجب،وجب های خاک وطن خویش معنا کردند .

                                                                                          

                                                                     * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٤ امرداد ۱۳۸٥

ديشب جهان به پايان رسيد

دیشب جهان به پایان رسید

                                     هنگامی که خواب بودم

دلبرم را از من دزدیدند و رنگ های شادی را

                                    من تنها ماندم و نواهایی شنیدم

 

                      دیشب جهان به پایان رسید

فرض کنید گفتند نترس

                                  اما خواب تو،چیزهایی نمایان می کند

دیگر زمین به مکانی برای آرامش بازنخواهد گشت

                                  و دوست داشتن به خیالی مانده شد

از زیادی ریا و جهل

                         تعهد انسانی سقوط کرد

 

                      دیشب جهان به پایان رسید

این زمین برای ماست و نه برای شما

                                                  از آن دور شوید

 

                      دیشب جهان به پایان رسید

 

                                              از شاعر لبنانی "یوری مرقدی"

                                                   به بهانه مظلومیت مردم لبنان

                       

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com