عصيان مطلق
 

                  

 


۳٠ آبان ۱۳۸٤

درنگ....

اگر محکوم به حبس ابد در زندانی باشی که نیمی از زندانی های آن را خود بدان جا فرستاده باشی، آنگاه چه خواهی کرد...؟؟؟

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۱۱ آبان ۱۳۸٤

اتفاق...

آهای، دیوانه ای در باغ آمده، اما دریغ از یک چراغ .....

 

                                                        * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٥ آبان ۱۳۸٤

عروج

... حلقومم را سخت فشرد، آنچنان که احساس مرگ کردم و رها کرد و گفت :

-- بخوان !!

                                                                       

                                                              * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com