عصيان مطلق
 

                  

 


۱٦ دی ۱۳٩۳

دعوت

این صدا راوی بی صدایی است

دعوتم کن به شوری دوباره

دعوتم کن به صبحی که خورشید

همصدایی کند با ستاره

عشق باور ندارد جان خسته ام را

راه باور ندارد پای بسته ام را ...

 

 شعر از محمدعلی بهمنی

                                                      * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

دیوانه

دیوانه است او
که هربار حرف می­زند
دیوار به سمتِ دیگرش نگاه می­کند

دیوانه است او
که همچنان به کندنِ شب ادامه می­دهد
و خُرده­ های تاریکی را زیرِ تخت پنهان می­کند

دیوانه است او
که گفته بود می­رود
امّا رفت
و گفته بود می­ماند
امّا ماند

و گفته بود می­خندد
امّا خندید

دیوانه است او
که رفتن و ماندن و خندیدن را بی­خیال شده
به کندنِ معنیِ «امّا» فکر می­کند

دیوانه باید باشد
که با طناب
او را به سپیده ­دم بسته ­اند

دیوانه است او
که دیروز تیربارانش کرده ­اند و

هنوز به فرار فکر می­کند ...


" گروس عبدالملکیان "
 
 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٢۱ اسفند ۱۳٩٢

 

.... تمام عمر شوخی نیست

                                                  " یا حق "

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۳٠ آذر ۱۳٩٢

یلدای سپید

دل از من برد و روی از من نهان کرد             خدا را با که این بازی توان کرد

شب تنهایی ام در قصد جان بود                خیالش لطف های بی کران کرد

چرا چون لاله خونین دل نباشم                 که با ما نرگس او سر گران کرد

که را گویم که با این درد جانسوز               طبیبم قصد جان ناتوان کرد

بدان سان سوخت چون شمعم که بر من     صراحی گریه و بربط فغان کرد

صبا گر چاره داری وقت وقت است             که درد اشتیاقم قصد جان کرد

میان مهربانان کی توان گفت                   که یار ما چنین گفت و چنان کرد

عدو با جان حافظ آن نکردی                     که تیر چشم آن ابرو کمان کرد

 

                                                                                       " حافظ "

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۳۱ امرداد ۱۳٩٢

 

وه !

چه پرواز ناتمامی 

                     در سرم

                               بال می زند !

 

"ابراهیم منصفی"

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

 

دلتنگ تو ام ؛

پشت پرچین اردیبهشت

                             منتظرت می مانم ....

                                                           "سید علی صالحی"

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٢٦ بهمن ۱۳٩۱

زمان

من و تو بارها زمان را

در کافه ها و خیابان ها فراموش کرده بودیم

و حالا زمان داشت

از ما انتقام می گرفت ...

                                              "گروس عبدالملکیان"

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


۸ دی ۱۳٩۱

مه

 

چه رویای شیرینی میان نگاه شبنم و خاطر سبزه زار،به حقیقت جاری می شود در خنکای مه آلود امروز ...

 

                                                                * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٢٢ شهریور ۱۳٩۱

کودکی

 

تنها درس نسیان و سیه دلی آموختند بر مکتب روزگار این نسل ... ای داد که هر دم می سوزد قامت آدمی از حرمان معنای انسانیت ...

مگر قاموس پاک خنده های معصوم این کودکان ،دمی ما را برهاند از این رنج،از سرگشتگی ها ...

 

                                                                          * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٢٦ امرداد ۱۳٩۱

عینکم

 

گاهی عینکم را به کناری می گذارم تا دنیای مواج اطراف را از ورای این پنجره های شیشه ای تماشا کنم؛

 هنگامی که دیگر هیچکس و هیچ چیزش شفاف و پر رنگ نمی ماند و مرزهای تعاریف رسوب کرده در نگاهم،به آرامی در اختلاط با هم ،به شکستن این اسارت وهم گون درونی می پردازند،رنگ می بازند و مرا فاتح حسی سرشار از رهایی و سبکی می گردانند ؛

 به راستی دنیا چه زیباتر به نظر می آید آن زمان که بتوان آدم ها را بهتر از این تصور کرد ...

 

                                                                       * یا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com